BİLGİ

İŞÇİ MOTİVASYONU

Motivasyon, bir ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan güçtür. Çalışan motivasyonu; bireyin çaba, faaliyet ve ilgi merkezlerine, örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirilmelidir.

İşçi motivasyonu, sadece para ile olmaz, davranış ve tutumlar çok önemlidir. Motiv kelime karşılığı harekete geçirici demektir. Gereksinim güdüleri doğurur.  Güdüler-İstek-uyarılma-doyum oluşturur.

Yönetici; çalışanları dinlemeli, çalışanların özsaygısı desteklemeli, başarı ve kişisel yeteneklerini geliştirmesi için öncü olmalıdır.

Gereksinim, arzu, korku ve inanç davranışı oluşturur.

1. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

 1. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin üçgenin tabanında fizyolojik ihtiyaçlar birinci sıradandır (yeme, içme, uyku, sex).
 2. Güvenlik ihtiyaçları
 3. Sosyal ihtiyaçlar önce sevilme ve kabul, sonra SAYGI GÖRMESİYLE
 4. Sırada ise kendini gösterme
 5. Sırada kendini tamamlama kendi yetenek ve becerilerini gösterme, belli misyon ve motivasyonla üretebilme.

2. Çift Faktör Kuramı

İçsel motivasyon sorumluluk, otonomi özsaygı ve kendini kanıtlama politika ve uygulamaları.

3. Fredrick Herzberg Modeli

Motive eder işin kendisi, sorumluluk ilerleme imkanları, statü, başarma, tanınma taktir edilme, gelişim imkanları.

Hijyen işletme yönetimi, denetim, ücret çalışma koşulları, yönetici ile ilişkiler, emsallerle ilişkiler, şahsi hayat, adalet duygusu, statü, güvenlik hijyen yoksa işten nefret eder.

4. David Mc Lelland Modeli

          İlişki ve bağımlılık ihtiyacı, başarma ihtiyacı kaynaştırıcıdır, güçlü olma ihtiyacı, başarma ihtiyacı personelin ihtiyacına göre yerleştirme yapılır.

5. Clayton Alder

          Varolma-Aidiyet- Gelişme ihtiyacı

6. Şartlandırma ve Pekiştirme İhtiyaç

Olumsuz pekiştirme ceza değildir. Örn: Kötü malları teşhis etmek ama isimsiz veya doğan zararı göstermek.

Olumsuz davranışı görmezden gelme yetki kısıtlaması, hata kişi merkezli mi? Sistem merkezli mi? Araştırmalıyız.

Görev tanımı; rol çatışmasını engeller. Prim vermek; kıskançlığı arttırır. İş kazası oranı yükselebilir, kalite düşer, ekip çalışmasını yok eder. Oysa kar paylaşımı ekibi güçlendirir. Çalışanın özel yaşamına saygı gösterilmeli sadık bir dost gibi davranılmalıdır.

Morali yüksek çalışanların konsatrasyonu yüksek olur, verimli başarılı ve mutlu olurlar. Ayrıca duygular bulaşıcıdır. Motivasyonsuz, mutsuz öfkeli bir lider yada patrontepeden tırnağa  tüm çalışanlarına bu durumu yansıtabilir. Bunun sonucu şirket içi dedikodu, ayak kaydırma, kavga, sigara, madde, küsme işe geç kalma, işi yetiştirmeme  gibi  dolaylı ifadesini gözlemleriz.

Liderler Ne Yapmalı

 1. Yönetici ulaşılabilir olmalı. Çalışanlar korkmadan çekinmeden doğru iletişim kurabilmelidirler.
 2. Lider, işe yönelik kaygılarını paylaşarak çözüm için müzakere edebilir.
 3. Çalışanlar hata yapmaktan korkmamalılar risk alıp yenilikler ortaya koyabilsinler. Ayrıca hata yapma korkusu ile hiç birşey yapmayabilirler yada yaptığı hatayı saklayabilirler.
 4. Şirkette ve özel yaşamında eğlenceye zaman ayırın.
 5. bazen işe bile gelmek istemezler.
 6. Temel organizasyon hedeflerinizi açıkca anlatın ve anlaşıldığınızdan emin olun.
 7. Liderin motivasyonu asla düşük olmayacak, sabah gülerek, emin adımlarla herkesi selamlayarak işe başlamalıdır.
 8. Lider, çalışanlardan fazla çalışacağını göze almalıdır.
 9. Firma başarısına katkı sağlayan kişiye para yetmez, prestij sağlanmalıdır.
 10. Çalışanlar, eğitimleri kadar bireysel özelliklerine göre kuruma yerleştirilmelidirler. Çalışanlar; güven arayan, mükemmeliyetçiler, değer görmek isteyenler, sorumluluk sevenler, prestij arayanlar, kabul görmek isteyenler olarak ayrılır ve isteklerine uygun işe yerleştirilirse daha başarılı olurlar.
 11. Çalışanların önemli günlerinin hatırlanması; örn: (doğum günü gibi) piknikler, yılbaşı partileri iş yerinizi, çalışanların sevgiyle geleceği yer yapar.
 12. Temiz, düzenli, iyi havalandırılmış, gürültüden izole işyeri verimi arttırır.
 13. Lider kendisi için veya çalışanları için GELİŞİM kursları planlayabilir.Kendisi için “iletişim becerilerini” arttırma veya “öfke kontrolü” gibi seminerleri almak, gerekirse kurum personeline kişisel gelişim veya mesleki eğitim kursu sağlamalıdır.
 14. Şirket bülteni veya duyuru panoları olmalıdır. Çalışanlar bilgilendirilmelidir. Bu (+) feel back sağlar.
 15. Karar alma sürecine uygun personeli katma uzlaşma, dayanışma kabul ve saygınlık olduğunu hissettirir. Şirkete aidiyet duygusunu geliştirir.
 16. Lider yetki ve sorumluluklarını paylaşmalı herşeyi lidere sorma iki taraf içinde kayıptır.
 17. Çalışanlar rutini sevmez, iş çeşitliliğini arttırmak motivasyonu arttırır.
 18. Terfi, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin son halkasını ve kendini gerçekleştirme sağlar.
 19. Liderler “Lütfen” ve “teşekkür” gibi kelimeleri sık kullanmalıdır. Ayrıca kişisel saygı çercevesinden asla çıkmadan uyarılarını yapmalıdır.
 20. Sevgi ve taktir göstermeyi ihmal etmeyin.
 21. Çalışana hedefinizi ve ne beklediğinizi iyice belirtin.