BİLGİ

ORGANİK PSİKİYATRİ ( BEDENİN PSİKİYATRİSİ)

 

En çok görülen hastalıklardan tiroid işlev bozuklukları, anksiyete ve depresyon belirtileri sergiler yada depresyon,  menstrueal (adet) düzensizlikleri yapabilir.

Geleneksel tıp eğitimi daha çok bedene yöneliktir. Vücudu “bozuk bir saat” gibi tamir etmeye çalışmak çözüm getirmez. Vücudun “orkestra şefi  = RUH” unutulmamalıdır. Psikomatik hastalıkların varlığı  halk kültürü türkülere, atasözlerine bile mal olmuştur “duvarı nem, adamı gam (üzüntü) yıkar” yada “verem ettin sen beni” derler. Ruhsal sıkıntılar stresler bedensel hastalıklara yol açar, aynı şekilde bedensel hastalıklar ve travmalar ruhsal yıkımlara sebep olurlar, bu durum doğal  kabul edilir ve o kişiler psikiyatrik yardım alamazlar.. örneğin;  kanser hastalıkları, organ kayıpları ve transplantasyonları , uzuv kayıpları, kalp krizi, inmeler, epilepsi ve beyne ait tüm hastalıklar, metabolizma hastalıkları, obezite, sterilite ( çocuk sahibi olamama) gibi bedensel hastalıklar, demans (bunama) hastalarının yanı sıra yakınlarının ve özellikle bakım verenlerin, parkinson, jacob- creutz feld ( domuz gribi ) AİDS- demans komplexi, delirium, menenjitler ve anfesafilitler ( beyin zarı ve beyin iltihabı) multibl skleroz ( MS), kafa travmaları, beyin tümörleri, zehirlenmeler ( ilaç, alkol, madde, uyuşturucu, karbonmonoksit, vs.. ) tiroid ve paratiroid hastalıkları, böbrek bezi üstü hastalıkları, hipofiz bezi hastalıklları, üreme bezleri ( over testis) hastalıkları, şeker hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları psikiyatrik hastalıklara yol açabilirler

Tüm bunların yanında doğal felaket mağdurları ( deprem,sel baskınları, göçükler)  ve yakınları terör – savaş yaralıları, mağdurları yakınları ve askerler, trafik kazaları mağdurları ve yakınları, ani – ağır şekilde ölümlerin yakınları psikiyatrik yardım ihtiyaç duyarlar.

Yine yaşamın doğal kriz dönemleri ve zor dönemler. Gebelik, doğum, lohusalık, ergenlik, menarş (ilk adet), okula başlama, liseye ve üniversiteye hazırlık, evlilik, şehir ve ülke değiştirme, dolandırılma, işsiz kalma, iflas ve en ağırlarından ikisi boşanma ve aldatılma durumunda yine psikiyatrik yardım gerekir. Ruhsal yangına itfaiye çağırmaktır psikiyatrik yardım almak, yangın kendi kendine sönene kadar daha fazla alanı yakacağı muhakkaktır.